Impressum

Strahl 2.0
Dänholmstraße 7
18439 Stralsund
E-mail: info@strahl-2-0.de
Strahl 2.0 jest projektem Projektentwicklung Stralsund GmbH

Projektentwicklung Stralsund GmbH
Alte Richtenberger Straße 31
18437 Stralsund
Tel.: +49 / 3831 / 6129 - 0
Faks: +49 / 3831 / 6129 - 99
E-Mail: info@pe-stralsund.de

Zarządzający przedsiębiorstwem:
Dipl.- Ing. Andreas Jonscher
Dipl.- Ing. Carsten Schuldt

Rejestr handlowy Stralsund HRB 7432
Nr identyfikacji podatkowej: DE 25 96 54 579

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Zawartość oferty internetowej

Autro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przedstawionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności względem autora, które odnoszą się do szkód materialnych i niematerialnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji, ew. przez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile po stronie autora nie leży udowodniona zamierzona lub wynikająca z dużego zaniedbania wina.
Wszelkie oferty są niezobowiązujące. Autor zastrzega sobie prawo do tego aby części strony lub całą ofertę, bez konieczności specjalnej zapowiedzi, zmienić, uzupełnić, usunąć lub wstrzymać publikację czasowo lub całkowicie.

2. Odnośniki i odsyłacze

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odniesienia do obcych stron internetowych (hiperlink), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie gwarancyjne mogłoby wejść w życie wyłącznie w przypadku, w którym autor miałby wiedzę o zawartościach oraz odpowiednie możliwości i wiedzę techniczną potrzebną aby zapobiec do korzystania z nich w przypadku zawartości niezgodnych z prawem.
Autor niniejszym deklaruje, że w momencie ustawiania odnośników nie rozpoznano żadnych nielegalnych zawartości na zalinkowanych stronach. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły układ, zawartość lub autorstwo zalinkowanych/połączonych stron. Z tego powodu autor dystansuje się niniejszym od wszelkich zawartości zalinkowanych/połączonych stron, które zostaną zmienione po ustawienia odnośnika. To stwierdzenie obowiązuje dla wszystkich ustanowionych odnośników wewnątrz własnej oferty internetowej oraz odnośników, jak i wpisów osób trzecich w stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach odnośników, listach mailingowych oraz we wszelkiego rodzaju bazach danych, w których możliwe jest wypełnianie zawartości przez osoby z zewnątrz. Za nielegalną, błędną lub niekompletną zawartość a zwłaszcza za szkody, wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju oferowanych informacji, odpowiada wyłącznie usługodawca strony, do której przekierowuje dany odnośnik, a nie osoba która poprzez link wyłącznie na daną publikację wskazuje.

3. Prawa autorskie oraz prawo do używania znaków zastrzeżonych

Autor starał się, we wszelkich publikacjach przestrzegać praw autorskich wykorzystywanych zdjęć, grafik, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo oraz tekstów, wykorzystywać zdjęcia, grafiki, nagrania dźwiękowe, nagrania wideo oraz teksty własnego wykonania lub odwoływać się do wolnych od praw licencyjnych zdjęć, grafik, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo lub tekstów.
Wszelkie wymienione w ofercie internetowej i ew. chronione przez strony trzecie znaki firmowe i towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom odpowiedniego, obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych oraz prawa posiadania odpowiednio wpisanego właściciela. Wyłącznie na podstawie samej nazwy nie da się wywnioskować, czy znak firmowy nie jest chroniony przez prawa stron trzecich!
Copyright względem opublikowanych, wykonanych osobiście przez autora obiektów pozostaje wyłącznie po stronie autora. Kopiowanie lub wykorzystywanie grafik, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo i tekstów w innych elektronicznych bądź wydrukowanych publikacjach nie jest dozwolona bez wyraźnej zgody autora.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę internetową. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne, nie są już zgodne lub nie są w pełni zgodne z obowiązującą podstawą prawną, pozostałe części dokumentu pozostają w swojej treści i mocy obowiązywania niezmienione.

(Źródło: www.disclaimer.de)


Realizacja niniejszej strony internetowej

DIE ECHOLOTSEN I Markenkommunikation - Tobias Schultz
Zittauer Straße 24 I 01099 Dresden I T 0178 564 88 24
info@die-echolotsen.de I www.die-echolotsen.de